นิพพานไม่ใช่การสูญสลาย เมื่อ”หลวงปู่ชอบ”พบ”พระอรหันต์เถระสมัยพุทธกาล”

หลังจากพ้นพรรษาที่ถ้ำดอกคำ หลวงปู่ชอบมีค…

“เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ห้ามฉันเนื้อสัตว์” เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เรื่อง “เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ห้ามฉันเ…

ยังไม่มี “สติ” ก็เรียกว่ายังไม่ถึงศาสนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สติ จิตเป็นของสูง ๆ ตํ่า ๆ คือ ฝึกหัดไม่…