เศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ผสมผสานปลูกไม้พืช ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

ที่ดินเพียง 1 ไร่ อาจดูไม่มากมายนัก แต่ห…

ผักเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ‘เพาะถั่วงอกในโอ่งขาย” สร้างรายได้เดือนละเป็นหมื่น

ผักเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ‘เพาะถั่วงอกในโอ่ง…

เพียง ๓ ประโยคสั้นๆนี้ !! บทสวดที่ “สมเด็จโต” ใช้เป็นประจำ !! ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย อำนาจเวทมนตร์คาถา และคุณไสยใดๆ ก็ทำอะไรไม่ได้ !!

อาตมา (สมเด็จโต) ได้เห็นอานิสงส์ของการสว…