เกษตรกรยุคใหม่ต้องอ่าน…!!! วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า

เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆท่านคงอยากจะปลูกผักผ…

แบบบ้านไม้สักทรงไทยประยุกต์ พร้อมระเบียงสำหรับพักผ่อน สร้างได้ด้วยงบประมาณ 450,000 บาท

บ้านไม้ นับว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับความนิ…

สุดยอดพระคาถา ๙ บท “หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน”พระเถราจารย์ผู้เข้มขลัง แม้แต่ “เสด็จเตี่ย”ยังต้องขอเรียนวิชา

พระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิจิตร ป…

แจกสูตร “สูตรทำให้ต้นมะนาวลูกดก” ด้วยไข่ไก่ผสมนมเปรี้ยว

แจกสูตร “สูตรทำให้ต้นมะนาวลูกดก” วิธีเร่…

สวดเลย..ดีแน่นอน!! คาถาแก้โรคภัย โรคเวรโรคกรรม ใช้ได้ผลดีนัก ทั้งคนทั้งสัตว์ ปราศจากโรคภัย!?!

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย โด…

เร่งปฎิบัติกันเถิด !! เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลย นานถึงไหนต้องมาดู !!

ภควา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศน…