พระอรหันต์ร่างทอง..ผู้ให้กำเนิด กรรมฐานเปิดโลก.. “หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ” แม้จะละสังขารไปนาน แต่ร่างก็ไม่เน่าเปื่อย

หลวงพ่อคง จตฺตมโล พระอรหันต์ร่างทอง

สังขาร ไม่เน่าไม่เปื่อย

ชาติกำเนิด  ท่านมีนามเดิมว่า คง นามสกุล บุญเอก ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ณ หมู่บ้านโนนพุดซา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดา มีนามว่า ดี โยมมารดา มีนามว่า แจ้งอาชีพกสิกรรมทำนาทำไร่ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๙ คน

การศึกษา

ในปฐมวัยหลวงพ่อเคยเป็นเด็กวัด หัดเรียนเขียนอ่าน อักษรขอมอักษรไทย  และต้องคอยรับภาระช่วยบิดามารดา ในการประกอบอาชีพกสิกรรมทำไร่ไถนา   เมื่ออายุ ครบกำหนด ๒๐ ปี ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา   ได้ศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรมอยู่เป็นเวลา ๓ พรรษา จึงได้ขออนุญาต โยมบิดามารดา เพื่อเดินทางมาศึกษาต่อที่พระนคร แต่ท่านก็ไม่ได้รับอนุญาต

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔

ได้มีพระคุณเจ้า หลวงพ่อพระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ปธ. ๙ นักวิปัสสนาจารย์ชื่อดังได้เดินธุดงค์มาได้เข้าจำพรรษา สอนวิปัสสนากรรมฐาน แก่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่วัดบัวใหญ่ ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้น้อมกายใจ เข้ารับการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อพระมหาธนิต อย่างเคร่งครัดอยู่เป็นเวลาถึง ๗ ปี เมื่อมีศรัทธาแก่กล้า ได้ตัดสินใจสละเหย้าเรือน เข้ารับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อีกหน ณ พัทธสีมาวัด บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระปทุมญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๑๖

หลวงพ่อคง จตฺตมโล ได้ดำรงข้อวัตรปฏิบัติและ ปฏิปทาของพระป่า  ออกธุดงค์ ไปตามป่าเขา ลำเนาไพร จนลุถึงซึ่งถิ่นป่าใหญ่   อันร่มรื่น ซึ่งเป็นสถานที่ๆ ถูกกับจริยวัตร สำหรับนักปฏิบัติธรรม ในการเจริญภาวนากรรมฐาน หลวงพ่อ ท่านได้เข้าอาศัยอยู่ในถ้ำ พระอรหันต์ ตามนิมิต ทำความเพียรเจริญจิตภาวนา จำพรรษา ณ สถานที่วิเวกแห่งนั้น เพื่อกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์นั้นให้สิ้นทุกข์

พรรษาที่ ๖

ก็ได้นำพาศิษย์ยานุศิษย์ปฏิบัติธรรม อยู่จำพรรษาเรื่อยมา

จนกลายมาเป็นวัดเขาสมโภชน์อยู่ทุกวันนี้

อย่าทรนงตน

หลวงพ่อมักจะบอกเตือนศิษย์ ยานุศิษย์ เสมอว่า

ให้เขาความขยันหมั่นเพียรของหลวงพ่อไว้

ให้หัดลุกแต่ดื่น ตื่นแต่เช้า อย่าทรนงตน

เดี๋ยวธรรมะจะหนี เมื่อธรรมะหนี หน้าจะดำปิ๊ดปี๋

อย่าว่าแต่คนไม่แลดูเลย…! หมาก็ยังไม่แล…

อย่าด่วนคุยว่าตนเองดี ว่าตนเองเก่ง เดียวจะเหลิง

ฟังแล้วก็เอาไปตรึกตรองด้วย หลวงพ่อก็จิตายไปแล้ว ลูกทั้งหลาย…!

สรีระสังขาร หลวงพ่อคง

มรณภาพ

๑๓ ธันวาคม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลวงพ่อได้ละสังขาร

ณ โรงพยาบาลศิริราช อายุรวมกันได้ ๘๐ ปี ๙ เดือน ๓ วัน ๒๖ พรรษา

ลูกทั้งหลายเรายังเวียนว่ายตายเกิด ก็ให้สร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศล สร้างบารมี สร้างจิตใจ ให้เข้มแข็งให้เหนือกิเลส จึงจะไปนิพพานได้พระพุทธเจ้า ทำสะพาน ทอดสะพานให้เดินแล้ว คือศีลไปสวรรค์ไปเทวโลกได้ สมาธิ ไปพรหมโลกได้ ไปนิพพานได้ ถ้าปัญญาเกิด มาสร้างสมาธิ สร้างจิต สร้างใจ ให้มีเบญจศีล เบญจธรรม มาฝึกจิตฝึกใจ ให้ควบคู่กับการงาน ให้เอาทิฐิมานะออก นี่เรียกว่าพุทธบริษัท ซื่อสัตย์ต่อกัน มารักษา พรหมจรรย์ มารักษาชายแดนเกิด อย่าให้กิเลสมาเหยียบหัว เห็นอวิชชาอยู่ในตัวมั๊ย

เห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา อยู่ในตัวมั๊ย เห็นหรือยังละ….?

ถ้าเห็นแล้ว ก็เอาออกเสียน่ะ ลูกๆทั้งหลาย พระอรหันต์ หันออกแล้วจากกิเลส ออกจากเบียดเบียน พระพุทธเจ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ท่านก็ออจากกิเลส หันหน้าไปทางทิศเหนือ ท่านก็เหนือแล้วจากกิเลส เข้าใจหรือยังจ๊ะ…!

แหล่งที่มา : http://www.tnews.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *