สุดยอดพระคาถา ๙ บท “หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน”พระเถราจารย์ผู้เข้มขลัง แม้แต่ “เสด็จเตี่ย”ยังต้องขอเรียนวิชา

พระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิจิตร

ประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยม มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น

(๑)คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม

(๒)คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ

วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ

นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง

อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

(สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม)

(๓)คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต

นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต

นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต

เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมานะชาลิติ

เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมานะชาลิติ

เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ

ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

หลวงพ่อเงิน

(๔)คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับคงกระพัน)

ให้ตั้ง นะโมฯ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

พระพุทธัง พระเจ้าคงหนัง

พระธัมมัง พระเจ้าคงเนื้อ

พระสังฆัง พระเจ้าคงกระดูก

โอม เพชรคงคา ตรีคงสวาหะ

(๕)คาถาหลวงพ่อเงิน เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนา

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” สุสูสัง อะระหัง ภคะวา ”

(๖)คาถาหลวงพ่อเงิน สำหรับเมตตา ว่าดังนี้

” มัคคะยาเทวัง ”

(๗)คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ)

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ

นะเงินไหลมา นะชาลีติ (๙ จบ)

(๘)มนต์มหาจินดา

ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

จิตตะกัง จิตตะโร มาจิตตังมะมะ จิตติสุหิ จิตติมานิมานิมา อิสัพเพชะนา ก็มาจิตติ อิติพหูชะนา อิมะนุสสา ก็มาแห่งใจมนุษย์ก็มา สิตะอิทะอิอัง ไตรอุสุ พระราชา วิหลุดสุดยอดสอดอินทราชัย พุทธาครารอด สอดพระพุทธา สุขังหิรัญญังวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

(๙)พระคาถาอโหสิกรรมแผ่เมตตา

ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมมะจุติ สัมพุทโธ ”

เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบิณฑบาต ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วย

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

.Saran WiKi คาถาครูพักลักจำ

เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *