การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ ทำไมเมื่อทำบุญเสร็จเราจึงต้องกรวดน้ำด้วย

และสำหรับประเพณีกรวดน้ำนั้น เริ่มขึ้นตั้…