ชายผู้ยากจนถามพระพุทธเจ้าว่า “เหตุใดข้าจึงยากจนยิ่งนัก” รู้คำตอบ ถึงกับน้ำตาไหล…

กาลครั้งหนึ่ง มีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกว…