คิดให้ดี! ทำบุญด้วยการ “ปล่อยนก” ได้บุญหรือบาป เผยภาพนกตายระหว่างถูกนำไปวัด เพื่อให้คนสะเดาะเคราะห์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได…