ทำไมบทสวดมนต์อิติปิโสฯ ถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครที่ไม่เห็นความสำคัญ ของบทนี้คิดใหม่ได้

บทสวดมนต์อิติปิโสฯ แต่ล่ะตัวอักษรจะมีควา…