นิพพานไม่ใช่การสูญสลาย เมื่อ”หลวงปู่ชอบ”พบ”พระอรหันต์เถระสมัยพุทธกาล”

หลังจากพ้นพรรษาที่ถ้ำดอกคำ หลวงปู่ชอบมีค…