น้อมนำ.. “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เมตตาสอนเรื่องอานิสงส์ของศีลห้าด้วยลายมือท่านเอง..ปฏิบัติเป็นประจำ บุญกุศลสูงยิ่ง..

ข้อธรรมะที่องค์หลวงปู่มั่นเขียนด้วยลายมื…