ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อน!! ถ้าคิดจะออกจากงานประจำ ทำเกษตรแบบเต็มตัว

คนที่จะลาออกจากงานมาทำเกษตรต้องวางแผนล่ว…