พระอรหันต์ร่างทอง..ผู้ให้กำเนิด กรรมฐานเปิดโลก.. “หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ” แม้จะละสังขารไปนาน แต่ร่างก็ไม่เน่าเปื่อย

หลวงพ่อคง จตฺตมโล พระอรหันต์ร่างทอง สังข…