ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-สร้างรายได้ ด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ มีคลิปสอน !!!

นวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการ ทำ…