ส่งขายใบพลูไปต่างประเทศสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกร !!!

ถ้าพูดถึงหมากพลู ในสมัยก่อนเป็นที่นิยมเป…