เกษตรกรยุคใหม่ต้องอ่าน…!!! วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า

เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆท่านคงอยากจะปลูกผักผ…