เกษตรพอเพียงใช้ศาสตร์พระราชา ทำเกษตร 9 ปี ปลดหนี้ ๕๐ ล้าน วันนี้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ตอบแทนสังคม

หลายปีก่อน ผู้ชายคนนี้ล้มเหลวจากการทำฟาร…