เพียงเท่านี้ก็เป็นการภาวนาแล้ว! “หลวงตามหาบัว” แนะการภาวนาที่ถูกต้อง ภาวนาแบบไหนจึงได้บุญ สร้างกุศลให้ถูกวิธีฟังทางนี้!

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เทศน์เรื่องก…