“เรามาจากที่เดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน เพียงแค่อยู่ตามแม่น้ำคนละสายเท่านั้น” สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งกับคณะสงฆ์ชาวลาวเหมือนดังพี่น้องกัน

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา…