เลี้ยงหอยขมและกุ้งรวมกันในบ่อปูน ต้นทุนน้อย เลี้ยงกินก็ง่าย เลี้ยงขายรายได้ดี!

ต้องยอมรับว่าค่าครองชีพทุกวันนี้สูงมาก ม…