แบบบ้านไม้สักทรงไทยประยุกต์ พร้อมระเบียงสำหรับพักผ่อน สร้างได้ด้วยงบประมาณ 450,000 บาท

บ้านไม้ นับว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับความนิ…