10 ข้อคิดดีๆ แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

1. ทำดี ดีกว่าขอพร มัวแต่อ้อนวอน พรไม่มี…